Ding Shi Ba Zhang nom et traduction

The Liang Style Bagua Zhang circle walking

Commémoration de la mort de Li Ziming

La Marche en Cercle du Bagua Zhang

Liang ZhengPu

Dong HaiChuan

Guo GuMin

Li Ziming

Cérémonie BaiShi pour devenir disciple

Chen Yu

Chen FaKe

Visite à Chen Jia Gou Village d'origine du TaiJi Quan